Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

LÊ THỐNG NHỨT KỂ TRUYỆN ĐÁNH TÂY NHỮNG NĂM 1950-51 LÚC ANH CÒN TRAI TRẺ,LÀ TRINH SÁT BỘ ĐỘI GIẢI PHÓNG QUÂN

LÊ THỐNG NHỨT KỂ TRUYỆN ĐÁNH TÂY NHỮNG NĂM 1950-51 LÚC ANH CÒN TRAI TRẺ,LÀ TRINH SÁT BỘ ĐỘI GIẢI PHÓNG QUÂN

2 phóng viên báo cựu chiến binh  TPHCM  ,đã đến nhà riêng của
thương binh Lê Thống Nhứt ,anh cũng là 1 cựu chiến binh tuổi đờI
trên 81 tuổI , nhưng rất minh mẫn ,một ngườI đã trảI qua 2 cuộc kháng
chiến , tươi cườI vui vẻ kể chuyện đánh Tây những năm 1950-51
lúc anh còn trai trẻ là trinh sát Bộ độI giảI phóng quân ,cho 2 cô phóng
viên báo cựu chiến binh để 2 cô có thêm tư liệu viết bàI về anh.Để nhớ
lạI không khí thờI kỳ đó ca sĩ Thúy Trinh đã hát bàI ca nổI tiếng thờI kỳ đó

IMG_5445IMG_5424

IMG_5429IMG_5426

ALBUMS ÀNH

VIDEO TRÊN YOUTUBE video dài 23phút

TRANG CHỦ LÊ THỐNG NHỨT THƯƠNG BINH ĐẶC BIỆT nhấn chuột

KHOA_HOC-THE-KY-21_thumb

ANH_TUAN_thumb

HỘP NÚT LINK ĐẾN CÁC BÀI KHÁC

2DVN2KTH212TKH

2TVKHDU LICH KHOA HOCVIET-NAM-NGAY-NAY.3

CHO HOA XUAN TPHCMDU LICH LICH SU VNKHOA HOC DU LICH

KHOA HOC THE KY 21KHOA HOC THE KY 21 so 2NHUNG DIEM THOI GIAN THEN CHOT SU TIEN HOA

NHUNG DIEU CAN SUY NGHIQUANG CAO DICH VUSAIGON TK21

KHOA_HOC-THE-KY-21_thumb1

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

CÚNG VU LAN TẠI CHÙA PHƯỚC SƠN

CÚNG VU LAN TẠI CHÙA PHƯỚC SƠN Ở ĐẤT ĐỎ
LONG ĐIỀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TẦU

HÌNH ẢNH VIDEO  TRONG NGÀY CÚNG

IMG_1324IMG_1140

IMG_1163IMG_1216IMG_1220IMG_1221

ALBUMS ÀNH

VIDEO TRÊN YOUTUBE phim dài 48phút tôi cắt làm 3 clip mỗi clip
dài 16phút  mỗi clip độc lập nên xem cil nào trước cũng được

ĐẠI LỄ VU LAN TẠI CHÙA PHƯỚC SƠN Ở ĐẤT ĐỎ SỐ 1
ĐẠI LỄ VU LAN TẠI CHÙA SƠN Ở ĐẤT ĐỎ SỐ2
ĐẠI LỄ VU LAN TẠI CHÙA PHƯỚC SƠN Ở ĐẤT ĐỎ SỐ 3

*NHỮNG TRANG WEB LIÊN QUAN .Tuỳ chọn nhấn chuột vào
link ở dưới

MỘ CÔ TẠI BỜ BIỂN LONG HẢI

CÚNG VU LAN TẠI CHÙA PHƯỚC SƠN ĐẤT ĐỎ

CÚNG CÔ HỒN TẠI CHÙA PHƯỚC SƠN

̣ĐƯỜNG PHỐ TP BIÊN HOÀ 14/9/2012

TỊNH XÁ NGỌC UYỂN KHÁM TRỊ BỆNH TỪ THIỆN Ở CHÙA
PHƯỚC SƠN Long Điền B.R. VŨNG TẦU

CÂU LẠC BỘ ĐÔNG Y DƯỢC TUỆ LÃN

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN NHÂN ĐẠO

TỊNH XÁ NGỌC UYỂN

DIVIDER2_thumb_thumb

KHOA_HỌC THE KY 21 SITE KHOAHOCTHEKY21 TỪ THÁNG 5/2012
Nhấn chuột vào banner khoa hoc thế kỷ 21

ANH_TUAN

2DVN2KTH212TKH

2TVKHDU LICH KHOA HOCVIET NAM NGAY NAY.

CHO HOA XUAN TPHCMDU LICH LICH SU VNKHOA HOC DU LICH

KHOA HOC THE KY 21KHOA HOC THE KY 21 so 2NHUNG DIEM THOI GIAN THEN CHOT SU TIEN HOA

NHUNG DIEU CAN SUY NGHIQUANG CAO DICH VUSAIGON TK21

KHOA_HỌC THE KY 21

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

14/9/2012 PHÒNG CHẨN TRỊ TỊNH XÁ NGỌC UYỂN KHÁM TRỊ BỆNH TỪ THIỆN TẠI CHÙA PHƯỚC SƠN

14/9/2012 PHÒNG CHẨN TRỊ TỊNH XÁ NGỌC UYỂN
KHÁM TRỊ BỆNH TỪ THIỆN TẠI CHÙA PHƯỚC SƠN
HUYỆN ĐẤT ĐỎ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TẦU

HÌNH ẢNH VIDEO ĐOÀN KHÁM BỆNH TỪ THIỆN

IMG_1161IMG_1139

IMG_1175IMG_1177

IMG_1379IMG_1381

ALBUMS ẢNH

VIDEO TRÊN YOUTUBE

NHỮNG TRANG WEB LIÊN QUAN tùy chọn nhấn chuột
                                                            vào link ở dưới

MỘ CÔ TẠI BỜ BIỂN LONG HẢI

CÚNG VU LAN TẠI CHÙA PHƯỚC SƠN ĐẤT ĐỎ

CÚNG CÔ HỒN TẠI CHÙA PHƯỚC SƠN

̣ĐƯỜNG PHỐ TP BIÊN HOÀ 14/9/2012

TỊNH XÁ NGỌC UYỂN KHÁM TRỊ BỆNH
TỪ THIỆN Ở CHÙA PHƯỚC SƠN 14/9/2012

CÂU LẠC BỘ ĐÔNG Y DƯỢC TUỆ LÃN

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN NHÂN ĐẠO

TỊNH XÁ NGỌC UYỂN

DIVIDER2_thumb_thumb_thumb

KHOA_HỌC THE KY 21 SITE KHOAHOCTHEKY21 TỪ THÁNG 5/2012
Nhấn chuột vào banner khoa hoc thế kỷ 21

ANH_TUAN

2DVN2KTH212TKH

2TVKHDU LICH KHOA HOCVIET NAM NGAY NAY.

CHO HOA XUAN TPHCMDU LICH LICH SU VNKHOA HOC DU LICH

KHOA HOC THE KY 21KHOA HOC THE KY 21 so 2NHUNG DIEM THOI GIAN THEN CHOT SU TIEN HOA

NHUNG DIEU CAN SUY NGHIQUANG CAO DICH VUSAIGON TK21

KHOA_HỌC THE KY 21